Người tốt - việc tốt

Cảm nhận đầu tiên của tôi về cô giáo Lê Thị Phương Nhung là hình ảnh một người phụ nữ có thân hình cân đối và cương nghị, luôn hết lòng với từng bài giảng cho học sinh.