Người tốt - việc tốt

Với niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo, ý tưởng được hình thành từ kiến thức thực tế trong cuộc sống, Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu và thiên tai, sạt lở đồi núi và lũ lụt lại là vấn đề nghiêm trọng ở nước ta, đặc biệt ở các khu vực có địa hình núi cao và gây ra những thiệt hại thường xuyên và đáng kể về tính mạng con người và kinh tế.