Giới thiệu chung

 
- Trường Tiểu học Thịnh Quang đóng trên địa bàn phường Thịnh Quang,  quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 
- Địa điểm: Số 11, ngõ 122 Đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại: 043.5623073.
- Địa chỉ trang thông tin điện tử: tieuhocthinhquang.edu.vn.
 
- Quá trình thành lập: Trường Tiểu học Thịnh Quang được thành lập từ tháng 8 năm 1993. 
- Ngày 28/12/2011 trường đã được công nhận đạt “Chuẩn Quốc gia mức độ 1”.

*Cơ cấu tổ chức:
* Về giáo viên: 
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 47 đồng chí (đủ về cơ cấu và số lượng). Trong đó:
+ Biên chế: 43đ/c;      
+ Hợp đồng 68: 4đ/c; trong đó: Nữ: 40 đ/c->93,02%.           
+ CBQL : 2 đ/c¬¬->4,25%;
+ GV: 34 đ/c->72,25%;     
+ Nhân viên: 7 đ/c->16,27%.
+ Trình độ: Đại học: 29đ/c -> 61,7%;  Cao đẳng: 12đ/c -> 25,5%; Trung cấp: 3đ/c -> 6,38%.

- Giáo viên đạt chuẩn: 38đ/c -> 100%  trong đó trên chuẩn 36đ/c -> 97,5%.
         
*Về học sinh: 
- Số HS: 1308 em - Số lớp: 26 lớp. 
- Trong đó: Con TB: 1em, học sinh nghèo: 12 em.              
* Các tổ chức Đảng - Đoàn thể: 
- Chi bộ Đảng: có 21 đ/c-> 44,68%.
- Công đoàn: 47 đ/c->100%.
- Chi đoàn: 08 đ/c-> 17,02%.


* Cơ sở vật chất:
- Có 26 phòng học/26 lớp, đầy đủ bàn ghế cho học sinh, đủ trang thiết bị dạy học tối thiểu và máy tính, máy chiếu hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.   
-  Có các phòng chức năng phục vụ cho hoạt động giáo dục.
- Thư viện đạt: Thư viện Tiên tiến.  
     
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Quận ủy, UBND quận Đống Đa, của Đảng ủy và chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Đống Đa. Được sự phối hợp, ủng hộ nhiệt tình của Ban Đại diện CMHS nhà trường, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng, tận tụy với học sinh và tập thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên là một khối đoàn kết thống nhất, luôn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.