Văn bản

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm

1700/SGDĐT-VP

18/05/2021 V/v đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

1665/SGDĐT-VP

15/05/2021 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm cuối năm học 2020-2021

817/UBND-YT

14/05/2021 V/v Rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến thành phố Đà Nẵng

1633/SGDĐT-GDPT

13/05/2021 V/v xin ý kiến UBND Thành phố điều chỉnh khung thời gian năm học 2020-2021 và thời điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022

1638/TB-SGDĐT

13/05/2021 Thông báo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

66/PGDĐT

13/05/2021 V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

12/CT-UBND

11/05/2021 Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội

780/BCĐ197

11/05/2021 V/v: Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa

1576/SGDĐT-CTTT

10/05/2021 V/v hưởng ứng trồng cây xanh, tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường ngành giáo dục năm 2021

227/TB-UNND

10/05/2021 V/v Treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quận Đống Đa (31/5/1961-31/5/2021)