Văn bản

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm

01/HD-PGD&ĐT

07/07/2020 Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Năm học 2020-2021

03/TB-HĐND

01/07/2020 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Anh Cường chủ tịch HĐND quận Đống Đa,khóa XIX,nhiệm kỳ 2016-2020

27/KH-PGD

30/06/2020 Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2020 ngành GD&ĐT quận Đống Đa

81/PGDĐT-TH

25/06/2020 V/v Hướng dẫn tổng kết năm học 2019-2020 cấp Tiểu học

138/KH-UBND

18/06/2020 Kế hoạch công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Năm học 2020-2021

74/PGD&ĐT

17/06/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập

1881/SGDĐT-VP

16/06/2020 V/v báo cáo rà soát danh sách các trường học đang được hưởng hỗ trợ hoặc đã ngừng hỗ trợ sử dụng dịch vụ Viễn thông công ích

129/NV

12/06/2020 Về việc đề nghị công khai các văn bản liên quan đến công tác xét tuyển viên chức quận Đống Đa năm 2020

158/TB-UBND

12/06/2020 Thông báo về việc công khai chỉ tiêu tuyển dụng, tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập quận Đống Đa năm 2020

1056/BCH

12/06/2020 V/v: giao nhiệm vụ tổ chức trực ban ứng phó với tình hình mưa lớn, dông, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt