Văn bản

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm

2928/SGDĐT-KHTC

21/09/2022 V/v hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023

1787/UBND-YT

08/09/2022 V/v Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận

2685/SGDĐT-TCCB

08/09/2022 V/v rà soát, đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/08/2008

15/HD-PGDĐT-TH

05/09/2022 Hướng dẫn Quy chế chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2022-2023

14/HD-PGDĐT-TH

05/09/2022 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023

2598/SGDĐT-GDTH

31/08/2022 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023

2534/SGDĐT-KHTC

26/08/2022 V/v hướng dẫn tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023

2487/SGDĐT-VP

24/08/2022 V/v nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 ngành GD&ĐT Hà Nội

2475/SGDĐT-VP

23/08/2022 V/v tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023

2756/UBND-SNV

23/08/2022 V/v hợp đồng thực hiện nhiệm vụ y tế trường học