Văn bản

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm

162/PGDĐT

18/10/2021 V/v hướng dẫn đánh giá giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp và thực hiện việc đánh giá trên phần mềm TEMIS năm học 2020-2021

3594-SGDĐT-KHTC

18/10/2021 V/v hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2021-2022

161/PGDĐT

15/10/2021 V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

158/PGDĐT

12/10/2021 V/v tổ chức khám sức khỏe đầu năm và thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh

28/HD-PGDĐT

11/10/2021 Hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành GD&ĐT Hà Nội đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

202/TB-QLĐT

11/10/2021 V/v: thực hiện công tác lập, thầm định và trình duyệt dự án theo kế hoạch đầu tư năm 2022

27/HD-PGDĐT

11/10/2021 Hướng dẫn thực hiện kế hoạch triển khai đợt vận động ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em" tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

100/CV-BTNTP&NĐ

06/10/2021 V/v Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota chủ đề " Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ 11

3451/SGDĐT-CTTT

05/10/2021 V/v tổ chức khám sức khỏe đầu năm học và thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh

3432/SGDĐT-CTTT

01/10/2021 V/v tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021) và triển khai Cuộc thi "Biên cương Tổ quốc tôi"