Thông báo

Tải văn bản tại đây

 

Trường tiểu học Thịnh Quang công khai Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của UBND Thành phố Hà Nội.
Trường Tiểu học Thịnh Quang tiếp nhận các ý kiến tại:
- Hòm thư góp ý đặt tại cổng trường
- Số điện thoại: 0912012743/0913304566
- Email: c1thinhquang-dd@hanoiedu.vn
- Tiếp CMHS vào sáng thứ Sáu hàng tuần hoặc theo lịch đã hẹn.