Văn bản

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm

55/KH-PGDĐT

12/07/2024 Kế hoạch triển khai xây dựng Trường học hạnh phúc trong các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa
10/07/2024 Giấy mời Lễ phát động chiến dihcj truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024

106/PGDĐT

10/07/2024 V/v tăng cường biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trong trường học

102 /PGD&ĐT

09/07/2024 V/v tham dự Chung khảo "Nhà giáo Đống Đa tâm huyết sáng tạo" năm 2024

3124-BGDDT-NGCBQLGD

08/07/2024 Báo cáo thuyết minh xây dựng thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học

3070 /QĐ-UBND

08/07/2024 Giấy mời Lễ phát động chiến dihcj truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Đống Đa năm 2024

3069 /QĐ-UBND

08/07/2024 Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo
08/07/2024 Phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên
08/07/2024 Danh sách chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiêọ và xếp lương viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I

512/BHXH-TST

05/07/2024 V/v thu BHYT theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2024