Đội ngũ giáo viên

TT

Họ tên GV

Nhiệm vụ

Danh hiệu

Công tác khác

1

Phạm Thị Khải

1A

GVG Quận

 

2

Vũ Thị Thanh Hiền

1A1

GVG TP

Tổ trưởng

3

Lương Thu Hương

1A2

GVG TP

 

4

Ngô Thị Phương Liên

1A3

GVG Quận

 

5

Lại Thị Thu Hòa

1A4

GVG Quận

 

6

Nguyễn Quỳnh Hoa

1A5

GVG Quận

 

7

Thân Bích Hường

2A

GVG Quận

 

8

Nguyễn Tú Anh

2A1

GVG Quận

Tổ trưởng

9

Đào Hồng Hạnh

2A2

GVG TP

 

10

Nguyễn Minh Huệ

2A3

GVG TP

 

11

Bùi Thị Hòa

2A4

GVG TP

 

12

Nguyễn Thị Nhị

3A

 

 

13

Nguyễn Thị Thu Hương

3A1

GVG Quận

Tổ trưởng

14

Phạm Hồng Diệp

3A2

GVG Quận

 

15

Nguyễn Thanh Thúy

3A3

GVG Quận

 

16

Ngô Đức Hạnh

4A

GVG Quận

 

17

Đinh Trịnh Thúy Quỳnh

4A1

GVG TP

Tổ trưởng

18

Lê Ngọc Trâm

4A2

GVG TP

 

19

Đinh Vân Anh

4A3

GVG Quận

 

20

Đặng Thu Hiền

4A4

GVG Quận

 

21

Phạm Hà Linh

5A

 

 

22

Nguyễn Thị Anh Thơ

5A1

GVG Quận

 

23

Nguyễn Thị Thu Hường

5A2

GVG Quận

Tổ trưởng

24

Đỗ Thị Thuận

5A3

GVG Quận

 

25

Bùi Đình Quân

5A4

GVG Quận

 

26

Phan Thị Hòa

5A5

GVG Quận

 

27

Hoàng Thị Hải Vân

GV MT

GVG Quận

Tổ trưởng

28

Lê Thị Phương Nhung

GV MT

GVG Quận

 

29

Nguyễn Thành Trung

GV T.Học

GVG Quận

 

30

Vương Thị Hường

GV T.anh

GVG Quận

 

31

Nguyễn Quỳnh Trang

GV T.anh

 

 

32

Lê Thị Thảo

GV Âm nhạc

GVG Quận

 

33

Nguyễn Mai Tùng Linh

GV Âm nhạc

GVG TP

 

34

Nguyễn Thúy Hằng

GV Thể dục

GVG Quận

 

35

Trần Thị Huyền

GV Thể dục

GVG Quận

 

36

Phan Thị Thạo

GV cơ bản

 

Dự trữ

37

Bùi Thị Hiền

GV cơ bản

 

Dự trữ