Thông báo

Thực hiện CV chỉ đạo, HS sẽ dừng đến trường từ ngày 04.5.2021 đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, HS học trực tuyến. GVCN sẽ thông báo Thời khóa biểu và cách thức học của con đến CMHS. Kính mong quí PH tạo điều kiện học tập thuận lợi cho con và nhắc nhở con nghiêm túc thực hiện qui định 5K. Trân trọng.