Thành tích nổi bật

1. Giáo viên:
1.1. Thi giáo viên giỏi:
- Cấp Thành phố: 01 Giải Nhất
- Cấp Quận: 01 giải Xuất sắc, 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba

1.2 Thi thiết kế bài giảng e-learning:
- Cấp Quốc gia: 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích.
- Cấp Thành phố: 05 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.
- Cấp Quận: 05 giải Nhất, 02 giải Nhì.

1.3. Sáng kiến kinh nghiệm:
- Cấp Thành phố: 07 giải C. 

2. Học sinh:
+ Cấp Quốc gia: 8 giải. 
+ Cấp Thành phố: 48 giải. 
+ Cấp Quận: 131 giải. 


Với những thành tích nổi bật nêu trên, trường Tiểu học Thịnh Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và được UBND quận Đống Đa tặng giấy khen: 

+ Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi giáo viên dạy giỏi.
+ Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi học sinh giỏi.
     
Tập thể nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.
+ Bằng khen:  Đơn vị xuất sắc trong phong trào công tác Đội TNTPHCM của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội.