Trang chủ

Lớp 4

Ngày / Giờ

Môn học

Link

19.03.2020

19h45

tiếng Anh

UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO?
https://www.youtube.com/watch?v=jNe9NaoWWl8

20.03.2020

Toán

RÚT GỌN PHÂN SỐ

21.03.2020

19h45

Tiếng Việt

Tập đọc : Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa
https://www.youtube.com/watch?v=9vfUpqUG8yM

23/3/2020

19h45

Tiếng Anh

Unit 12
https://m.youtube.com/watch?v=ZFLTz9m-OjQ&

24.03.2020

19h45

Toán

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
NGÀY
https://m.youtube.com/watch?v=74nfoXGS0bI

25/3/2020

19h45

Tiếng Việt

Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
https://m.youtube.com/watch?v=EHHqP-We3ek

26/3/2020

19h45

Tiếng Anh

WHAT DOES YOUR FATHER DO

https://m.youtube.com/watch?v=TWRO9B8kCpw

27/3/2020
19h45

Toán

Quy đồng mẫu số các phân số
https://www.youtube.com/watch?v=9fldFRtSMWw

30/3/2020
19h45

Tiếng Anh

WOULD YOU LIKE SOME MILK? - LESSON 1
https://www.youtube.com/watch?v=11SFFGwcMsk

31/3/2020
19h45

Toán

So sánh hai phân số cùng mẫu số

https://www.youtube.com/watch?v=nsc6PFH5nlk

01/4/2020
19h45

Tiếng Việt

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
https://www.youtube.com/watch?v=gBPljV19LHg

02/4/2020
19h45

Tiếng Anh

UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? - LESSON 2

https://www.youtube.com/watch?v=cBBps1MGTVk

03/4/2020
19h45

Toán

So sánh 2 phân số khác mẫu số
https://www.youtube.com/watch?v=TjS1wEm4VUo

04/4/2020
19h45

 Tiếng Việt

TẬP LÀM VĂN: CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐi
https://www.youtube.com/watch?v=psKjn2-R36s

06/4/2020
19h45

Tiếng Anh

UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK? - LESSON 3
https://www.youtube.com/watch?v=T8wQvmGMIVQ

07/4/2020
19h45

Toán

Phép cộng phân số
https://www.youtube.com/watch?v=KDWJ9o-FUck

08/4/2020
19h45

Tiếng Việt

Tập đọc “Sầu riêng”

https://www.youtube.com/watch?v=u0hV-a792TU

09/4/2020
19h45

Tiếng Anh

UNIT 14: WHAT DOES HE LOOK LIKE? - LESSON 1
https://www.youtube.com/watch?v=exZ08Lprr0U

10/4/2020
19h45

Toán

PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (TIẾP)
https://www.youtube.com/watch?v=SHRufeYWRSA

11/4/2020
19h45

Tiếng Việt

LTVC: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ: AI THẾ NÀO?
https://www.youtube.com/watch?v=mcSztAuByLQ

13/4/2020
19h45

Tiếng Anh

UNIT 14: WHAT DOES HE LOOK LIKE?- LESSON

https://www.youtube.com/watch?v=xXLPOFKr5x0

14/4/2020
19h45

Toán

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

https://www.youtube.com/watch?v=KJU2-oQyGic

15/4/2020
19h45

Tiếng Việt

TẬP ĐỌC: CHỢ TẾT

https://www.youtube.com/watch?v=Pi2_9aux9mo

16/4/2020
19h45

Tiếng Anh

UNIT 14: WHAT DOES HE LOOK LIKE? LESSON 3
https://www.youtube.com/watch?v=ZnKQuH_1y2U

17/4/2020
19h45

Toán

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
https://www.youtube.com/watch?v=0xyIkDqIYaM

18/4/2020
19h45

Tiếng Việt

LUYỆN TẬP QUAN SÁT CÂY CỐI

https://www.youtube.com/watch?v=17tEGGc5Et8

23/4/2020
19h45

Tiếng Anh

WHEN CHIlLDREN ‘s DAY ? LESSION 2
https://www.youtube.com/watch?v=o6OqMSWcBl8

24/4/2020
19h45

Toán

PHÉP CHIA PHÂN SỐ
https://www.youtube.com/watch?v=4kHf8YHOFU8

25/4/2020
19h45

Tiếng Việt

TLV: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CÂY CỐI

https://www.youtube.com/watch?v=1Wz6Kbebp04

27/4/2020
19h45

Tiếng Anh

UNIT 15: WHEN'S CHILDREN'S DAY? - LESSON 3

https://www.youtube.com/watch?v=Cja_AACjFCg

28/4/2020
19h45

Toán

HÌNH THOI https://www.youtube.com/watch?v=e8bqRUWTSWQ

29/4/2020
19h45

Tiếng Việt

TẬP ĐỌC: HOA HỌC TRÒ https://www.youtube.com/watch?v=9Q6UXZDrRFY

02/5/2020
19h45

Luyện từ và câu

DẤU NGẠCH NGANG

https://www.youtube.com/watch?v=b6wie-B7zxI

05/05/2020

19h45

Toán

GIỚI THIỆU TỈ SỐ

https://www.youtube.com/watch?v=Xb6HWE6bwEM

06/05/2020

19h45

Tiếng Việt

KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ

https://www.youtube.com/watch?v=idh-_7R76XI

08/05/2020

19h45

Toán

DIỆN TÍCH HÌNH THOI

https://www.youtube.com/watch?v=Az5-FMbKbA0

09/05/2020

19h45

Tiếng Việt

LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI

https://youtu.be/ImxDyKuLY5Q?list=PLQeh9OeQXJE-jRbo6qqOhjM7v9Z2rXQTk

 

Lớp 5

Ngày / Giờ

Môn học

Link

19.03.2020

20h30

Tiếng Anh

DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST 
https://www.youtube.com/watch?v=8aXHrXnKdxI

20.03.2020

20h30

Toán

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
https://www.youtube.com/watch?v=lksDpTBu3_0

21.03.2020

20h30

Tiếng Việt

Tập đọc : Trí ung song toàn
https://www.youtube.com/watch?v=Y5x3nXhyLR4

23/3/2020

20h30

Tiếng Anh

Don’t ride your bike too fast! Lesson 2
https://www.youtube.com/watch?v=iEq4_O0_syM

24.03.2020

20h30

Toán

Diện tích Hình hộp chữ nhật
https://m.youtube.com/watch?v=7gzTImCjuWcu

25/3/2020

20h30

Tiếng Việt

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ “Công dân”

https://www.youtube.com/watch?v= cLXYXbAYRWY 4

26/3/2020

20h30

Tiếng Anh

DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST
https://m.youtube.com/watch?v=r59umqYjhM4

27/03/2020
20h30

Toán

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
https://www.youtube.com/watch?v=NDjZg4ht0Sk

30/3/2020
20h30

Tiếng Anh

WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? - LESSON 1

https://www.youtube.com/watch?v=gX1xbHXBq8A

31/3/2020
20h30

Toán

Thể tích của một hình

https://www.youtube.com/watch?v=J4YPSSnVYbc

01/4/2020
20h30

Tập làm văn

TẬP LÀM VĂN: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=hURPAVZJXiE

02/4/2020
20h30

Tiếng Anh

UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?- LESSON 2
https://www.youtube.com/watch?v=SNvpU0ffdJM

03/4/2020
20h30

Toán

Xăng ti mét khối – Đề xi mét khối
https://www.youtube.com/watch?v=ctX18ZNBIgw

04/4/2020
20h30

 

NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
https://www.youtube.com/watch?v=Y5OL1Z2azmA

06/04/2020
20h30

Tiếng Anh

UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?- LESSON 3

https://www.youtube.com/watch?v=w-BdWSQ8pg8

07/4/2020
20h30

Toán

MÉT KHỐI

https://www.youtube.com/watch?v=xXOD6QOOleQ

08/4/2020
20h30

Tiếng Việt

TẬP ĐỌC: LẬP LÀNG GIỮ BIỂN 
https://www.youtube.com/watch?v=OQQxdZzxNbc

09/04/2020
20h30

Tiếng Anh

UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY? - LESSON 1
https://www.youtube.com/watch?v=4HvOpB6iC44

10/4/2020
20h30

Toán

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
https://www.youtube.com/watch?v=1l4NgQMa5S0

11/4/2020
20h30

Tiếng Việt

NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
https://www.youtube.com/watch?v=I5G3iJa2HfY

13/04/2020
20h30

Tiếng Anh

UNIT 14:WHAT HAPPENED IN THE STORY?

https://www.youtube.com/watch?v=aQMKVf9biTw

14/4/2020
20h30

Toán

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

https://www.youtube.com/watch?v=5V5do8M-U2A

15/4/2020
20h30

Tiếng Việt

TẬP ĐỌC: CAO BẰNG

https://www.youtube.com/watch?v=KM8wGh_yerw

16/04/2020
20h30

Tiếng Anh

UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY? LESSON 3
https://www.youtube.com/watch?v=GAVO09oZslY

17/4/2020
20h30

Toán

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN
https://www.youtube.com/watch?v=SzT7gJxT0Mk

18/4/2020
20h30

Tiếng Việt

TLV: ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN

https://www.youtube.com/watch?v=4o3_XSZ9QEQ

23/04/2020
20h30

Tiếng Anh

WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE

FUTURE - L2
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_u81oMGV0

24/4/2020
20h30

Toán

TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN https://www.youtube.com/watch?v=SvUlJr5rm5M

25/4/2020
20h30

Tiếng Việt

TẬP ĐỌC: PHÂN XỬ TÀI TÌNH https://www.youtube.com/watch?v=GNECLWcjPMA

27/04/2020
20h30

Tiếng Anh

UNIT 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE - L3

https://www.youtube.com/watch?v=u5NMicaNejk

28/4/2020
20h30

Toán

LUYỆN TẬP

https://www.youtube.com/watch?v=2F0-_wuE55k

29/4/2020
20h30

Tiếng Việt

TẬP ĐỌC: CHÚ ĐI TUẦN https://www.youtube.com/watch?v=ZTqMRpeQOew

02/5/2020
20h30

Luyện từ và câu

https://www.youtube.com/watch?v=cqFrqGlgYf0

05/05/2020

20h30

Toán

NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ

https://www.youtube.com/watch?v=W8pzkwv5Ibg

05/05/2020

20h30

Tiếng Việt

LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

https://www.youtube.com/watch?v=Aji1d1dx_B4

08/05/2020

20h30

Toán

CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ

https://www.youtube.com/watch?v=a4jmffKYu94

09/05/2020

20h30

Tiếng Việt

TẬP ĐỌC: LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ

https://youtu.be/IJbQvZuYsLc?list=PLQeh9OeQXJE_uaQ7sXiL-rJWUUOurU5hx

 

 

CÁC TIN KHÁC