Thông báo

Nhà trường bắt đầu thu tiền học tháng 1/2021. Rất mong quý phụ huynh sắp xếp thời gian nộp tiền học cho con đúng hạn. Trân trọng!

Nhà trường bắt đầu thu tiền học tháng 12/2020. Rất mong quý phụ huynh sắp xếp thời gian nộp tiền học cho con đúng hạn. Trân trọng!

Nhà trường bắt đầu thu tiền học tháng 11/2020. Rất mong quý phụ huynh sắp xếp thời gian nộp tiền học cho con đúng hạn. Trân trọng!