Công tác đội

Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thân thể, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người

    Trường Tiểu học Thịnh quang đã tuyên truyền kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) các nội dung sau:

1.Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thân thể, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bằng nhiều hình thức khác nhau: Đọc sách trong thư viện, đăng tin bài trên website, facebook; tổ chức hoạt động tập thể trong lớp, căng băng rôn khẩu hiệu.

2. Tổ chức thi đua “Thiếu nhi Thịnh Quang làm nhiều việc tốt mừng Đảng Quang vinh, mừng Sinh nhật Bác” trong học sinh toàn trường bằng các việc làm thiết thực như: vẽ tranh phòng chống Covid - 19; viết bài, làm thơ thể hiện tình yêu Hà Nội; Kể chuyện về Bác Hồ; quay clip giới thiệu việc làm tốt.

3. Kịp thời trao thưởng hơn 100 em học sinh, đưa tin trên facebook, website phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

    Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của nhà trường mừng Đại hội Đảng các cấp, mừng Sinh nhật Bác kính yêu: